Klachten indienen

Klachten

"We moedigen u aan klachten aan ons te melden door een e-mail te sturen naar [email protected].
Als dit niet tot een oplossing leidt, is het mogelijk om je aan te melden voor geschillenbeslechting door ValuedShops.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor EU-consumenten mogelijk om klachten in te dienen via het ODR-platform
van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer uw klacht niet elders wordt ingediend, kunt u uw klacht indienen
gebruik van het EU-platform. We adviseren u om uw klacht eerst bij ons in te dienen of door contact op te nemen met ValuedShops. "

Hoe en wanneer we het probleem behandelen

1. De ondernemer heeft een klachtenprocedure en behandelt klachten door de klachtenprocedure in te vullen.
2. Klachten over de uitvoering van het contract of een bestelling moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Klachten worden afgehandeld binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.
5. Met klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, heeft de consument de mogelijkheid om contact op te nemen met ValuedShop of Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). ValuedShop of Stichting WebwinkelKeur zal kosteloos bemiddelen. Als er na de bemiddeling geen oplossing is, heeft de consument de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij Stichting GeschilOnline, de beslissing van Stichting GeschilOnline is bindend. De consument en ondernemer zijn het eens met deze bindende beslissing. Het indienen van een geschil bij de arbitrage is niet gratis. De consument moet de kosten van de arbitrage betalen. Bovendien kunnen ingezetenen die in de EU wonen het Europese geschillenoplossingsplatform gebruiken om een ​​klacht in te dienen om tot een minnelijke schikking te komen. Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr, maar we raden u aan eerst contact op te nemen met Stichting WebwinkelKeur.
6. Een klacht schorst de ondernemer niet van zijn verplichtingen, tenzij de ondernemers schriftelijk anders aangeven.
7. Als de consumentenklacht gegrond is, heeft de ondernemer de mogelijkheid om de geleverde producten gratis te vervangen of te repareren.